Categories :

Huken pukkverk

I 2023 har det skjedd mye inne på Huken pukkverk.

Alnaelvas Venner har sammen med Naturvernforbundet i Groruddalen, Lillomarkas Venner mfl. sittet i referansegruppa for åpning av Aurevannsbekken som resulterte i en veldig god mulighetsstudie for åpning av bekken.

Rett før planene om åpning av Aurevannsbekken skulle behandles og vedtas i Bystyret ble planene stoppa av et forslag om utredning av Huken som gigantkonsertarena med kapasitet til 60 000 publikummere.

En samla naturvernbevegelse i Groruddalen protesterte kraftig mot disse planene med støtte fra Bydel Grorud.

Utredninga er nå ferdig, og det viser seg at Huken ikke egner seg særlig godt som konsertarena. Planene utelukka også åpning av Aurevannsbekken og det har dukket opp nye alternative steder som egner seg bedre som konsertarena for 60 000 publikummere.

Samtidig som vi jobba mot gigantkonsertarena og for åpning av Aurevannsbekken begynte Bymiljøetaten (BYM) å kjøre store mengder med masser inn i Nordbruddet på Huken.

Det viste seg at BYM kjørte inn masser til fjellsikring og ny skiløype som skal binde løypene i Lillomarka Arena sammen de planlagte løypene rundt Steinbruddet.

Stikk i strid med reguleringsplanen ble det ikke stilt krav om at massene skulle være fri for fremmedarter. Fra mars 2023 og frem til nå er det tilført 188 400 kubikkmeter med masser av ulike fraksjoner, fra grov sprengstein til vekstjord, tilsvarende 8 597 lastebillass. I tiden frem til påske, når arbeidet skal sluttføres, er planen å tilføre ytterligere omtrent 35 000 kubikkmeter.

Bruddet på reguleringsplanen er meldt inn til Plan- og bygningsetaten der den nå ligger til behandling.

Innkjøringa av masser bryter også med planen om fjerning av fremmedarter basert på Biofokusrapporten.

Massene fra Fornebubanen og Vikingtidsmuseet har blitt dumpa over de store områdene hvor fremmedartene beviselig har etablert seg istedenfor at man følger planen om fjerning av disse fremmedartene som BYM har estimert at det tar 8 til 10 år å fjerne.

Vinteren 2023 kom nyheten om at det massene fra Follobanen som ligger under returasfaltmassene på Huken kan inneholde radioaktivt uran, samt sulfat.

Alnaelvas Venner har sammen Naturvernforbundet i Groruddalen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), Lillomarkas Venner og Oslo Elveforum sendt diverse klager i disse sakene og har hatt befaringer på stedet samt møte med miljøbyråd Vea. I tillegg har vi hatt møter med flere politiske partier som har resultert i gode spørsmål til miljøbyråden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *