Kontingent for 2022 kr. 150,- Betales til bankkonto 0539.11.29977 eller Vipps #20648
Husk melding om hvem du er og epostadresse!

Vi ønsker flere medlemmer. En solid medlemsmasse gir Alnaelva bedre beskyttelse ved at flere står bak henvendelsene til politikere og forvaltning. Det gjør at vi får flere engasjerte som kan rapportere på enkelt vis til styret og / eller til bymelding.
Elvevandring Groruddammen
Elvevandring, Groruddammen