Alunsjøen
Alunsjøen

Alnaelva er med sine 19 kilometers lengde Oslos lengste elv, ja den strekker seg faktisk utover Oslo kommune ved at noe vann kommer fra nabokommunen Nittedal. Bleiktjern, Lusevasan og Romstjern er Nittedalskilder til elva. Andre kilder er Alunsjøen i Lillomarka, Østensjøbekken, Steinbruvann, Svartkulp på Romsås, samt et førtitalls, for det meste nedgravde, bekker på kryss og tvers i nedslagsfeltet. Du kan få et inntrykk av disse ved å studere hvordan Alna renner på dette kartet.


Meget god og informativ informasjon på Wikipedia

Alna i Oslo Byleksikon

Alnaelvas Venner er en av flere elve- og bekkegrupper organisert under Oslo Elveforum.

Interessegrupper i hele landet samler seg nå i nyoppstartede Norsk Elveforum – NorElv.


Offentlige rapporter og plandokumenter:

2020 NIVA: Synteserapport om miljøtilstanden i Alnaelva og påvirkningsfaktorer fra deres Alnaelvprosjektet


Bok: Alnaelva (Lo-elva), Karsten Sølve Nilsen 2005 ISBN: 9788279810360 I bokhandel: Ark, Norli, Bokelskere Omtale på: Nettavisen

Bok: Alna, Oslos glemte byelv, Sigurd Senje 1980 ISBN13 9788290287011 Bokelskerne (må nok kjøpes antikvarisk)

Alna i lav vårsol

Mer bilder