Langs Alna, som er Oslos lengste elv finner vi ulike planter, dyr og sopp. Nedenfor ser du noen av dem.

Dyr langs Alna

Stokkender, Kjelsrud
Tallrikt med stokkender i Alna. disse plasket rundt i nyetablerte Kjelsruddammen

Pattedyr man kan treffe på: Rådyr, rev, grevling, elg, bever.

Elg Breivollen
Spor av elg i elvebredden på Nedre Breivollen

Fisk i Alna

Fisk i Alna

Planter

Uønskede planter / svartelistede


Sopp og kjuker

Sopp
Vintersopp flammulina velutipes ved Alna Foto: Helge Braathen

sabima_kartleggingsnotat_alnaelva-gjennom-svartdalen

Last ned