Tur langs Alna kan by på ulike utfordringer. Hvordan kommer man seg til elva? Hvor starter den egentlig? Hvor forsvant turveien? – og elva?
Skilting
Heldigvis er det god skilting langs Alna!
  1. Alunsjøen, hovedkilde til Alna — med skogsti og villaveier / fortau
  2. Fossumbekken, østre hovedkilde til Alna. Tursti langs bekken.
  3. Hølaløkka – Grorud stasjon – Poudretstien: Gangvei, fortau, veikryssinger.
  4. Alnaparken – to mulige stier
  5. Nedre Kalbakkvei bro, Kjelsruddammen
  6. Bringterminalen, ny gangvei til Alfaset 2. industrivei / Arvesetveien til Terminalveien
  7. E6-kryssing fra Breivollen ned til gangvei ved Trosterudbekken nord i Smalvollen
  8. Gangvei slutter Smalvollen ut i trafikkert vei ved Tvetenbekken
  9. Over Tvetenbrua, parkeringsplasser og forbi Pallelageret, Bryn stasjon, til gangvei ned Brynsfossen
  1. Alunsjøen, hovedkilde til Alna — med skogsti og villaveier / fortau

2. Fossumbekken, østre hovedkilde til Alna. Tursti langs bekken.

3. Leirfossen, Hølaløkka til Poudretstien langs Fossumbekken før den møter Alna:

leirfossen-poudretstienLast ned

Leirfossen -Poudretstien

4. Alnaparken – to mulige stier

5. Alfaset, ny gangsti under kjørebro, Nedre Kalbakkvei, gjennom den nye Kjelsrud bekkeparken, gjennom industriområde, langs elva til gangvei:

alfaset-kartLast ned


6. Bringterminalen, ny gangvei til Alfaset 2. industrivei / Arvesetveien til Terminalveien

7. Over E6, fra gangsti, Terminalveien til gangvei langs Smalvollen:

nedre_breivoll-sti-1Last ned


8. Gangvei slutter Smalvollen ut i trafikkert vei ved Tvetenbekken

smalvollen-brynLast ned

9. Fra gangveien langs Smalvollen til Bryn stasjon:

smalvollen-brynLast ned

Smalvollen - Bryn

Oslo Elveforum har laget en veileder til hvordan man kommer seg fram med kollektivtransport til de ulike bekkene og elvene i byen. Den finnes her:

De to kartsidene med kollektivadgang til Alna:

turguide_norskalnasiderLast ned

Flere muligheter:

Buss 68 (Helsfyr – Grorud T via Alfaset) til holdeplass Alfasetveien, derfra gå under broen og oppstrøms gjennom Alnaparken. Vill strekning.

Buss 66 (Helsfyr T – Grorud T) til holdeplass Ole Deviks vei, for å gå ned Smalvollen eller på bro over E6 deretter oppstøms retning Alnaparken.

Her er Ut.no’s turforslag.

God tur! Hilsen Alnaelvas Venner.