Svartedalen effektivt ryddet

Elverusken 2023 ble avholdt i Svartedalen torsdag 21. september. Flott innsats av Rusken, Bymiljøetaten Agaia og frivillige. Mye søppel etter flom ble samlet inn. Gammelt skrot fra fyllinger, samt søppel som en blitt tippet ned i elvedalen ble fjernet. Elvedalen var sterkt preget av erosjon etter kraftige flommer, og enkelte […]

Read More

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Oslo kommune har omregulert for Huken asfalt -og pukkverk. Alnaelvas venner  sitter i referansegruppen. Reguleringen for Huken legger til rette for aktivitetsanlegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier, skiløyper og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten. Vi jobber for å få igjennom bekkeåpning av Aurvannsbekken. Mulighetsstudien ble ferdig i februar. Se full rapport her: […]

Read More