Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Oslo kommune har omregulert for Huken asfalt -og pukkverk. Alnaelvas venner  sitter i referansegruppen. Reguleringen for Huken legger til rette for aktivitetsanlegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier, skiløyper og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten. Vi jobber for å få igjennom bekkeåpning av Aurvannsbekken. Mulighetsstudien ble ferdig i februar. Se full rapport her: […]

Read More