Turer våren 2024

NB! Endring i tidspunkt Tirsdag 14.  – mai Fugletur   Oppmøte kl. 17.30 Brynseng T -bane stasjon.Bli med på tur og bli kjent med fugler langs Alna fra Brynseng til […]

Read More

Velkommen til årsmøte 2024, den 25. april

Velkommen til årsmøte torsdag den 25. april kl 19:00 på Alna bydelshus, innbyggertorget. Bli med på årets første medlemsmøte etter årsmøtet kl 20:00 Overingeniør i Vann – og avløpsetaten Tharan Fergus holder […]

Read More

Huken pukkverk

I 2023 har det skjedd mye inne på Huken pukkverk. Alnaelvas Venner har sammen med Naturvernforbundet i Groruddalen, Lillomarkas Venner mfl. sittet i referansegruppa for åpning av Aurevannsbekken som resulterte […]

Read More

Svartedalen effektivt ryddet

Elverusken 2023 ble avholdt i Svartedalen torsdag 21. september. Flott innsats av Rusken, Bymiljøetaten Agaia og frivillige. Mye søppel etter flom ble samlet inn. Gammelt skrot fra fyllinger, samt søppel […]

Read More

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Oslo kommune har omregulert for Huken asfalt -og pukkverk. Alnaelvas venner  sitter i referansegruppen. Reguleringen for Huken legger til rette for aktivitetsanlegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier, skiløyper og forbindelser til markaområdene […]

Read More