Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Oslo kommune har omregulert for Huken asfalt -og pukkverk. Alnaelvas venner  sitter i referansegruppen. Reguleringen for Huken legger til rette for aktivitetsanlegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier, skiløyper og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten. Vi jobber for å få igjennom bekkeåpning av Aurvannsbekken. Mulighetsstudien ble ferdig i februar. Se full rapport her: […]

Read More

2. juli: Speaking with Alna #2

Speaking With Alna er en serie arrangementer med kontemplasjoner rundt Alnaelva som skjer denne våren, sommeren og høsten 2023. Alle arrangementer er gratis og for alle. SOMMER #2 02.Juli 17.00 – 20.00Kulturhus Kruttverket Vi inviterer til en aften for å feire, ‘snakke med’ og lytte til Alnaelva gjennom en tur, en […]

Read More