Svartedalen effektivt ryddet

Elverusken 2023 ble avholdt i Svartedalen torsdag 21. september. Flott innsats av Rusken, Bymiljøetaten Agaia og frivillige. Mye søppel etter flom ble samlet inn. Gammelt skrot fra fyllinger, samt søppel som en blitt tippet ned i elvedalen ble fjernet. Elvedalen var sterkt preget av erosjon etter kraftige flommer, og enkelte […]

Read More

Elverusken: ryddeaksjon i Svartedalen 21. september kl 09:30

Base: Nederst i Svartdalen – ved Svartdalen utegym/ inn v. Enebakkveien (buss 32 til Kværner fra Tollboden) I år i tar for oss Alnaelva i området nedenfor Bryn, for nedbør og flom har ført mye søppel nedover elva.Basen vil være nederst i Svartdalen, og to arbeidslag fra vår entreprenør Agaia […]

Read More

Lysvandring 12. okt. Kl 19:00

I år arrangerer vi lysvandring for 19. gang. Lysvandringen starter på Grorud og Stovner og følger elva helt ned til Kværnerdalen. Du velger selv hvor du vil starte. Lysvandringen drives av frivillige og støttes med midler fra bydelene langs elva. Ønsker du å bidra med underholdning langs elva eller hjelpe […]

Read More

Natt i naturen – Bli med å lyse etter fisk i Alna

Friluftslivets uke lørdag 2. september: I Alna finner vi ørret og ørekyte. Bli med på tur etter mørkets frembrudd for å lyse etter fisk. Det passer for alle. Kle deg etter vær å ha på deg godt fottøy. Vi teller fisk fra Grorud T bane stasjon og helt ned til […]

Read More

Kulturhistorisk vandring langs Alna fra Grorud til Kværnerbyen

Friluftslivets uke 5. september: Bli med på kulturhistorisk tur langs Oslos lengste elv. Oppmøte på Grorud t-banestasjon. Det blir flere stopp underveis med informasjon om mulige bekke og elveåpninger samt informasjon om elvas historie. Passer best for dem som liker natur og historie. Turen tar 3 til 4 timer. Oppmøte […]

Read More

Tur langs Alna- Bli bedre kjent med urskogen midt i Oslo

Friluftslivets uke 6. september: Oppmøte kl 16:30 på broen på Brynseng t-banestasjon. Passer for alle. Vi følger Alna fra Bryn nedover igjennom urskogen til Svartdalsparken der elva går ned i kulvert. Urskogspreget kommer av at her får skogen lov til å stelle seg selv. I elveskogen finnes  det trær i […]

Read More

Huken – fra steinbrudd til grønnstruktur

Oslo kommune har omregulert for Huken asfalt -og pukkverk. Alnaelvas venner  sitter i referansegruppen. Reguleringen for Huken legger til rette for aktivitetsanlegg, bekkeåpning, vannspeil/dam, stier, skiløyper og forbindelser til markaområdene utenfor bruddkanten. Vi jobber for å få igjennom bekkeåpning av Aurvannsbekken. Mulighetsstudien ble ferdig i februar. Se full rapport her: […]

Read More

2. juli: Speaking with Alna #2

Speaking With Alna er en serie arrangementer med kontemplasjoner rundt Alnaelva som skjer denne våren, sommeren og høsten 2023. Alle arrangementer er gratis og for alle. SOMMER #2 02.Juli 17.00 – 20.00Kulturhus Kruttverket Vi inviterer til en aften for å feire, ‘snakke med’ og lytte til Alnaelva gjennom en tur, en […]

Read More