broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
"Håper å redde elva i 12. time..."
Publisert  16.05.14
Sist endret  16.05.14
 
Overskriften overrasket mange - ikke minst oss. Men som de som har lest hele artikkelen vet, så er situasjonen heller at vi (meget motvillig) har måttet akseptere at kampen er tapt. Alna skal aldri åpnes på Alnabru, tvert i mot skal nye naturområder legges under asfalt.

Det Alnaelvas venner og Groruddalen Miljøforum er blitt enige om, er to forslag for å gjøre redusere skadevirkningene så mye som mulig.

Livet i elva
For det første foreslår vi å droppe det latterlige pumpeprosjektet, der det er meningen at elvevannet skal pumpes opp skråningen mot Alfasetveien. Pumpet vann blir aldri til noen elv, og er bare til skade for livet i elva.

Alna ved kulverten

I stedet foreslår vi at man senker elva noe foran kulverten, slik at man får en gradvis nedtrapping i stedet for at vannet bare stuper ned i en rist. På den måten kan fisk bevege seg både opp og ned elva forbi terminalen. (At det er dårlig fiske her i dag, skyldes også dårlig vannkvalitet. Men bl.a. takket være EUs vanndirektiv jobbes det på spreng med å fjerne forurensningskildene)

Turvei
Så foreslår vi at turvei D10 bygges ferdig, slik at man får en sammenhengende turvei gjennom Groruddalen. I reguleringen for terminalen er det riktignok en papir-turvei. Den går langs med en 4-felts Alfasetvei, eller mellom veien og støyskjermen som skal bygges mot kirkegården. Nedre Kalbakkvei gir et visst inntrykk av hvor hyggelig dette blir. (Bortsett fra at bildet er tatt på en helligdag, og at Kjelsrud gård på venstre side er relativt idyllisk sammenlignet med terminalen)

Turvei?

I stedet vil vi legge turveien inn på det som i dag er kirkegårdens område. De innfelte bildene under viser hvordan det ser ut der pilene med samme nummer peker på flyfotoet. .

Ny turvei

Mellom 1 og 2 tenker vi oss turen i utkanten av det som er et teknisk område med garasjer, lager, etc. Området er så stort at det fint kan legges en turvei i utkanten uten å hindre arbeidet.

Mellom 3 og 4 er det ingen graver under høyspentledningen. Her er vi på et høydedrag, som gjør at vi går høyt over biltrafikken. I områdene 5 og 6 er det også lange strekninger med en jordvoll mot veien - denne kan opplagt bli høyere, og det er som sagt planer om støyskjerm.

Hvis du ønsker en større versjon av kartet/bildet over, kan du laste ned det her.

På denne måten kan vi få en ordentlig turvei fra Alnaparken tilbake til elva der den igjen får lov å renne åpen.