broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Blågrønn byutvikling på Furuset
Publisert  02.04.13
Sist endret  14.05.13
 
Plan- og bygningsetaten har kunngjort en plan for Klimaeffektiv byutvikling på Furuset.

Det er sikkert mye som kan sies om planer om fortetting i Groruddalen. Men om byen skal vokse med 200000 mennesker, og om de skal bo her, er strengt tatt ikke vårt anliggende.

Når det gjelder det som angår oss - Alna og sidebekker - er denne planen et perfekt forbilde for hvordan byplanlegging skal foregå. Vi har kjent til tre bekker i området. Gransbekken, og sidebekkene Senterbekken og Bakåsbekken.

Gransbekken ved utløpet
Gransbekken ved utløp i Tokerudbekken

I denne planen foreslås det å åpne fire bekker. Det viser seg at Vann- og avløpsetaten i tillegg har noe de et sted i dokumentet kaller "overvannsbekk", i Kurlandsstien. Etter befaring i Kurlandsstien tviler vi på at dette er en historisk bekk på toppen av høydedraget. Men det renner rent vann der.

Slik er kartet over fremtidens Furuset med åpne bekker tegnet. (Klikk på kartet for å se det i større format).
Bekker på Furuset
Er det nok vann? Det er et viktig spørsmål i forbindelse med alle bekkeåpninger. COWI har foretatt undersøkelser for kommunen ved alle 4 bekker, og har kommet til følgende resultat:

bekker på Furuset

Den største samlede vannføringen i perioden var 1306 liter i sekundet! Alna har et gjennomsnitt på ca. 1000 liter i sekundet. Så det er rikelig med vann. Vannkvaliteten på de fleste bekken er brukbar. Senterbekken skiller seg ut, og her trengs det tiltak før den er klar til å slippes åpen gjennom boligstrøk.


Siste:
Det blir medlemstur blant disse bekkene søndag 26. mai. Oppmøte på Ellingsrudåsen T-bane ved utgangen kl. 13.00.