broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Maria Dehlis vei 40 - boliger eller søppel?
Publisert  21.02.13
Sist endret  21.02.13
 
Vi har tidligere skrevet om planer for Maria Dehlis vei 40. Renovasjonsetaten ønsker en ny gjenvinningsstasjon her, og eier (Selvaag) ønsker en slik utbygging.

Saken kommer nå til offentlig ettersyn.

Det er to alternative reguleringsforslag, alternativ 1 er gjenvinningsstasjon, og alternativ 2 er boliger.

Slik ser man for seg alternativ 1:

Maria Dehlis vei 40


Bildet skal antagelig forestille å være tidlig en søndag morgen, med én bil på vei inn, og én på parkeringsplassen. De som har vært på Haraldrud vet at det ikke er slik det kommer til å bli til daglig. Alnaelvas venner har protestert mot det som kan bli en permanent søppelkø på tvers av turveien.

For å levere søppel må du kjøre over Tokerudbekken her, og krysse turveien. Og siden Maria Dehlis vei er en blindvei, må du også krysse Gransbekken (lukket i dag, men planlagt åpnet), og (avhengig av hvor du kommer fra ) kanskje også over Tokerudbekken ved Grorud stasjon.

Slik er alternativ 2:

Maria Dehlis vei 40


Det er tegnet en boligblokk langs jernbanen, og rekkehus på resten av området, totalt ca. 220 boliger. Den L-formede bygningen er en barnehage.

Det blir ikke voldsomt stor forskjell på trafikkøkningen i de to alternativene, men det er opplagt forskjell på biler som kommer hjem og parkeres og biler som står i kø for å lesse av avfall.

Selvaag påberoper seg sin erfaring fra boligbygging, og mener tomten er lite egnet til boliger. Plan- og bygningsetaten ser de praktiske problemene (støy, høyspentledninger), men mener at det ikke er noen hindring.

Og vi kan ikke skjønne annet enn at dette må bli et flott sted å bo. I en blindvei, nær jernbanestasjoner på Grorud og Haugenstua, og med turvei D10 rett forbi. Jernbanen bråker? Javel. Men andre steder i byen gjør da ikke dette tomter uegnet til boligformål. Se for eksempel hva som i disse dager bygges i Gamle Oslo:

St. Hallvards gate 20


Uansett avgjørelse, er det i hvert fall én god nyhet: I begge alternativer blir det regulert nytt friområde rundt Svarttjernbekken i den vestre delen av området. Her ønsker også kommunen på sikt å lage undergang under jernbanen og Østre Aker vei.

friområde


Her er det nye friområdet sett fra Maria Dehlis vei 40:

friområde