broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Turvei D10 deles i to?
Publisert  08.06.12
Sist endret  08.06.12
 
Som kjent er det problemer i turvei D10 ovenfor Bryn, f.eks. her, der man kommer ut i Jernbaneveien uten fortau.

Jernbaneveien

Friluftsetaten (og senere Bymiljøetaten) har jobbet med planer om å rette på dette.

Jernbaneveien

Fordi det bare er en bratt skråning ned mot jernbanen lar det seg ikke gjøre å anlegge et vanlig fortau, i stedet var det meningen å lage en bordgang i skråningen.

Jernbaneveien

Planen omfatter også andre deler av strekningen Bryn-Smalvollen, som her, langs Nils Hansens vei. (Du kan forøvrig lese hele forprosjektet her.

Jernbaneveien

Men bygging av bordgang i skråningen kan ikke skje uten tillatelse fra Jernbaneverket. Kommunen tok derfor opp dette med Jernbaneverket og fikk følgende svar:

"---Jernbaneverket planlegger oppstart fornyelse av HB" [Hovedbanen]" i 2013, og vil i den sammenheng rive gangbroen over HB ved Fyrstikkbakken/Smalvollveien. Det er fortsatt usikkert når broen vil bli fjernet. Broen eies av Jernbaneverket. Det er derfor vanskelig å si noe om Bymiljøetatens planer før dette er avklart...."

Jernbaneverket har altså i all stillhet planlagt å rive broen, uten at en gang Oslo kommune er blitt informert.

Jernbaneveien

Og hvilke alternativer har vi da? Ikke så mange, jernbanen kan ikke krysses hvor som helst.

Jernbaneveien

I praksis betyr det at turvei D10 klippes av på midten. Det er det vi vet foreløpig, men vi håper selvfølgelig at kommunen vil kunne få stanset galskapen - eventuelt etablere en ny bro.