broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Årsmøte 2008
Publisert  23.05.08
Sist endret  23.05.08
 
Årsmøtedeltakere

Som nevnt var det årsmøte 21. mai. I tillegg til medlemmene var også mange av de som har underholdt under lysvandringene invitert, bl.a Grorud Kirkes Kammerkor, Hellerud folkeakademi, Groruddalen historielag, og Hellerud historielag møtte opp, sammen med bydel Grorud. Dette er ikke nødvendigvis en fullstendig liste, ordstyrer henvendte seg stadig til en som enten hadde gått tidlig, eller var et av gårdens spøkelser som hadde vært innom.

Møtet ble gjennomført så til de grader uformelt at det blir litt av en utfordring å konstruere en protokoll på grunnlag av det som skjedde. Men vi fikk i hvert fall valgt et nytt styre, og lagt frem en årsmelding..

Avtroppende kasserer Rolf Glosli la frem revidert regnskap, og gjennomgikk hovedpunktene.

Årsmøtedeltakere

Etter selve årsmøtet ble det en diskusjon om hva som eventuelt bør endres til neste lysvandring. Det syntes å være enighet om at det fortsatt skal være frivillige som underholder, uten at det utbetales honorar.

Lysvandringen neste år blir 11. september.

Til neste år er tanken å erstatte den gamle plakaten med komplett program med en enklere løpeseddel som kan trykkes opp før programmet er klart. Det henvises til nettsider der programmet vil bli oppdatert dag for dag frem til 11. september.

Et praktisk problem som ble nevnt var at skilting for "En marsj i marsjen" i fjor var blitt misforstått som en avslutning av selve lysvandringen.

Litt på kanten av dagsorden ble det tatt opp et forslag om å døpe stien videre fra Signestien og opp mot Groruddammen for Anne Tvedt-stien, etter pianolærer Anne Tvedt som døde i fjor.