broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Mer om den nye turveien
Publisert  11.05.08
Sist endret  11.05.08
 
Vi fortalte nylig om den nye turveien langs Tokerudbekken på Haugenstua. Det har skjedd mye siden sist. Slik så det ut i går:


Slik så det ut i dag:


Og slik tenker Friluftsetaten seg at det skal se ut når det er ferdig.Forøvrig ser vi av kunngjøringen da jobben ble lagt ut på anbud at:
"Julsbergbekken/Fossumbekken går i dag dels i kulvert i planområdet. Prosjektet legger opp til en gjenåpning av bekken med omlegging av løpet til antatt tidligere bekkeløp og samt bygging av en ny bro over bekken."
Det er snakk om ca. 30 - 50 meter bekkeåpning.