broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Sykkelvei i Alnaparken
Publisert  06.05.08
Sist endret  06.05.08
 
Statens vegvesen arbeider nå med planer for sykkelrute fra Veitvet skole til Grorud stasjon. Alternative traséer er vist på kartet under.

Alnaelvas venner har gått inn for det alternativet som ligger lengst sør. Det går over deler av Kjelsrud gård, og krysser elven over den gamle broen ved AGA, og videre til Brubakkveien. Dette delvis fordi det mange steder nord for Nedre Kalbakkvei er så trangt at en 5 meter bred sykkelvei med fortau blir veldig dominerende. Det vil selvfølgelig uansett være mulig å sykle langs den gamle turveien, men de som først og fremst er opptatt av å komme fort fram kan suse forbi uten å dra ned i dalbunnen.

Samtidig vil det både for gående og syklende åpne for nye opplevelser. Sørsiden av elva er i dag knapt tilgjengelig uten å vasse over elva eller klatre over gjerder. Men det kan være fint der borte også!

Her, for eksempel, ser vi samme elvestrekning fra motsatt side. Og tenk på utsikten fra "AGA-broen"!