broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Søndagstur rundt Østensjøvannet
Publisert  24.04.08
Sist endret  24.04.08
 
Søndag 27. april arrangerer Østensjøvannets venner en tur på østsiden av vannet. Vi har mottatt følgende kunngjøring:

Oppmøte på plenen vest for Oppsal Terrasse kl. 11 søndag 27. april. Nærmeste T-banestasjon er Oppsal.Oppsalskrenten er kjent for mange planter og et mangfold av insekstarter. Det er registret 153 planter i området ved terrassehuset. Flere av planteartene har her sin innergrense mot Østmarka. Ligner noe på Ekebergskråningen.

Husmannsplassen Bakken ser vi tuftene av på skrenten ned mot Østensjøvannet.

Vi følger den gamle ferdselsveien (dagens Østensjø terrasse) på østsiden av vannet - sommerveien lå høyt i terrenget. Om vinteren gikk veien over vannet. Veien gikk ut fra Oslo i retning Follo/Enebakk. Fint veiminne fra vikingtid/middelalder. Der Østensjø terrasse møter Østensjøveien ligger Almedalen - en litt skummel, men artsrik ravinedal med Ulsrudbekken i bunnen. Dalen ble privatrettslig fredet allerede i 1921 av Haakon Tveter, eier av Østensjø gård.Dersom ønskelig tar vi en tur innom tunet på Østensjø gård. Vandringen fortsetter opp Ulrudveien og inn Jøranstien mot Kirkeskogen (Kirkeskauen). Deler av dette skoglandskapet kan sies å være en bit av "urnaturen" i Oslo-området. Meget rik og velutviklet lind-ask-hassel-dominert edelløvskog.

Vi kommer fram til Bøler kirke som til høsten skal rives og ny kirke bygges på samme tomt. Langs Bølerbekken og Bølerfossen til P-plassen, sør-øst ved Østensjøvannet. Kvernjordet i nord - navnet forteller at det en gang har vært en kværn i bekken. I området er det både revehi og grevlinghi og liggeplass for rådyr.

Biolog Tor Erik Brandrud deltar som turguide. Han har studert vegetasjonen i Østensjøområdet miljøpark og skrevet Forvaltningsplanens statusrapport. Amund Kveim, leder og Leif-Dan Birkemoe, nestleder vil også delta spesielt på den lokalhistoriske delen.

Turen vil ta ca. 1-2 timer, avhengig av spørsmål/interesse. Raskeste retur med T-bane er fra Bøler stasjon.Østensjøvannet, Bølerbekken og Ulsrudbekken er jo også en del av Alnavassdraget, og burde være av interesse for alle Alnaelvas venner.