broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Byggeplaner ved Trosteruddammen
Publisert  15.08.06
Sist endret  15.08.06
 
Trosteruddammen var en gang vannkilde for Dr. Dedichens privatasyl. Under utbygging av boligområdene ble dammen fylt igjen med steinmasser. Siden var området regulert som parkeringsplass i mange år. Nå foreligger et forslag om boligbygging på området. Forslaget innebærer en delvis åpning av dammen.


De planlagte bygningene er markert med lyse farger. Steinbroen som vises på kartet er den samme som på bildet under (som er tatt på den tørreste tiden av en tørr sommer).Forslaget er kontroversielt, ikke minst fordi området - selv om det ligger utenfor markagrensen - oppfattes som en del av Østmarka. Østmarkas venner har gått sterkt mot forslaget, og Plan- og bygningsetaten går inn for at eiendommen skal reguleres som friområde - eventuelt at markagrensen justeres for å inkludere området.