broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Reguleringsplan for terminalområdet
Publisert  03.05.06
Sist endret  03.05.06
 
Statsbygg informerer på sine hjemmesider om arbeid for å lage reguleringsplan for terminalområdet.
Alna under terminalen


Både planprogrammet og bakgrunnsnotatet fra Plan- og bygningsetaten kan lastes ned hos Statsbygg. Imidlertid er dette et planprogram, ikke et planforslag. Målet er å få dette godkjent i 2. kvartal 2006, for så å sende et planforslag ut på høring i 4. kvartal.

Det er således mest interessant som lesning for de som har tenkt å engasjere seg aktivt i det videre arbeidet. Planprogrammet gir ikke svar på hvordan oppgavene skal løses, men setter grenser for det videre arbeidet med planforslag. Et eksempel som belyser forskjellen: "Planen skal vise skjermingstiltak i forhold til boligbebyggelse og andre sårbare områder."

Det er også slik at dette planprogrammet gjelder selve terminalen. Åpningen av Alna utredes paralellt av Plan- og bygningsetaten, men det er klart at det må samarbeides tett.

Men planprogrammet har også spennende nyheter, bl.a. heter det: "Det er en premiss for planarbeidet at adkomst er fra Nedre Kalbakkvei.". Det vil antagelig medføre at Terminalveien, som går langs grøntområde og Alna nesten hele veien fra enden av kulverten til E6 nå kan frigis til turvei.

Terminalveien


Det mest foruroligende ved planprogrammet er at ordet "bekk" overhodet ikke nevnes, selv om et halvt dusin bekker renner ut i Alna i dette området, slik som Veitvetbekken og Kjelsrudbekken (under)

Alna under terminalen