broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
LYSVANDRING LANGS ALNAELVA
Publisert  09.09.05
Sist endret  09.09.05
 

Lysvandring langs elva Alna har blitt et begrep. I år er det 3. gang Alnaelvas Venner står som arrangør av dette hyggelige familiearrangementet. Dagen for lysvandringen er fastsatt til torsdag 15.september fra kl.19.00 - kl. 22.30. Da er du, din familie, dine naboer og venner hjertelig velkommen til å vandre langs en lyssatt Alnaelv.
fakler


3000 boksfakler settes ut langs elva, fra Alunsjøen, til Kværner (15km), vesentlig på turveier, men noen steder på fortau der elva ligger i rør. Noen vandrere velger å gå hele strekningen, mens de fleste går "sin" bit i nærmiljøet. Jo lenger du går, - jo flere opplevelser du får!

Strekningen langs elva Alna er under rehabilitering, og deler av den er opparbeidet til tur og rekreasjonsområde med parkanlegg. Her kan for eksempel nevnes Grorud-dammen, og den nye friluftsperlen Hølaløkka, samt Alnaparken ved Prof. Birkelandsvei på Furuset. Fra Alnabru og ned gjennom Smalvolldalen flyter Alna bedagelig i store slyng kalt meandere.

Elveleiet nedenfor Bryn er livlig og avvekslende med små og store stryk. I Svartdalen finner man et flott elvelandskap med edelløvskog, piletrær og ellers tett buskskog.

Langs ruta vil man møte på kulturelle innslag.

Ved Hølaløkka på Grorud vil man møte Grorud Mandskor.Der vil også Vann- og Avløpsetaten, og Friluftsetaten stille med stand. Ved Groruddammen vil det være sang av Groruddalen Arbeiderkor. Videre vil vi oppleve Marit Jøkling og hennes teatergruppe.

Groruddalen Arbeiderkor/Marit Jøkling


Groruddalens Strykeorkester kan man høre ved fossen oppe på Grorudveien. Den alltid syngende kulturmedarbeider i Grorud bydel, Rolf Nicolaisen, stiller opp til allsang ved steinhvelvbrua i Kalbakkveien kl.19.05. Her vil også speidere selge pølser og pins.

Groruddalen Arbeiderkor/Marit Jøkling


På Grorud Jernbanestasjon vil man kunne lytte til Olsenbandet, og i Alnaparken på Furuset vil man treffe på Blekkulf, speidere med bål og pølser, og elever fra Natur Videregående skole. Representanter for Alna bydel vil stille med stand. Ved Alfaset gård står Kjartan Eide og forteller om Pilgrimsleden.

Blekkulf


På turveien gjennom Smalvolldalen kan man få en kjøretur med hest og vogn fra Trosterudstallen, Her spiller og synger Derek Matthews Band i år som i fjor, og Hellerud Historielag viser Alna-bilder på storskjerm. Ved Bryn jernbanestasjon og trappa ved Statens veivesen på Bryn vil barnekor fra Bryn Skole, og Bryn Korforening underholde. Nedover i Svartdalen og Svartdalsparken vil vi blant annet møte en gruppe fra Balletthøgskolen, Gamle Oslo Kro - og Kirkekor.
Gamle Oslo Kro- og kirkekor


Fra kl. 19.30 skal "Småfolk i Gamlebyen", som er Gamlebyen Skoles kor, ha et sangprogram i ca. 20 minutter, bestående av folketoner. Vandringen vil også gå ned til Kværnerbyen, der OBOS har "stand" og informasjon om boligprosjektet på Kværner-området.

Det skal ikke så mye til for å lage litt gøy en septemberkveld. Vi vil ha et arrangement, om ikke så storslagent, men med mye natur og god plass. En vakker vandring langs en elv i "fremvekst fra glemselen" og noe underholdning underveis.

Hensikten med lysvandringen er å spre interesse for Alna som vår elv, og for Alna som Oslo-vassdrag. Også for barn og voksne som bor langs Alna er det viktig at de kan få oppdage og oppleve elva i sitt eget nærmiljø.

Det vil være salgsboder med blant annet salg av lysvandringspins, boka om Alna, skrevet av Karsten Sølve Nilsen, kaffe, forfriskninger og annet materiell langs strekningen.

Velkommen som deltakere til en opplevelsesrik og annerledes kveld!

Arrangør: Alnaelvas Venner i samarbeid med bydelene langs Alnaelva.


Kontaktpersoner fra Alnaelvas Venner:
Karin Gulichsen, Bydel Alna, Leder i Alnaelvas Venner, mobil: 907 57 435
Karsten Sølve Nilsen, Bydel Alna, mobil: 911 52 300, Privat: 22 26 11 43
Sølvi Eilertsen, Bydel Gamle Oslo, mobil: 926 02 525
Erik Aurbakken, Bydel Grorud, Tlf.: 22 25 65 36
Kari Landstad Guttormsen, Presseansvarlig, mob: 918 11 143, priv.: 22 27 74 81