broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Medlemsskriv 3-05
Publisert  05.09.05
Sist endret  05.09.05
 
Kjære medlemmer - her kommer høstens første medlemsskriv, der vi starter med å ønske nye medlemmer velkommen! Til dere som har vært med en stund beklager vi at det har tatt tid siden forrige skriv. Det betyr ikke at vi har ligget på latsiden, men at oppgavene er flere enn vi har kapasitet til å følge opp. Spesielt når det kommer sykdom inn i bildet. - Selv om vi har ca. 200 medlemmer er det et problem å finne frem til noen som har lyst og tid til å delta i administrativt arbeid. Men forhåpentligvis endrer dette seg ved neste korssvei. Uansett er vi glad for å ha dere med - det bidrar til å støtte saken og arbeidet med Alnaelva. Ellers tar vi med det viktigste nå:
 1. Undersøkelsen om interesseområder
  Vi beklager også at vi ikke er kommet videre med saken om interesseområder. Personlig tror jeg det kan bidra til at flere får en "nærhet" til Alnaelva og øke forståelsen for hvilken "gullåre" som egentlig ligger der. Men vi kommer tilbake til saken!!!

 2. Hølaløkka og algeoppblomstringen


  Hølaløkka

  Først : årsaken er ikke kloakk! Men at mange har reagert - og noen fattet gale konklusjoner, det er sikkert. Det har vært en del telefoner..... Også vi ble overrasket. Ikke over at det dette første året ble algeoppblomstring - men at det ble så omfattende. Vi har vært i kontakt med V&A , som jobber med saken. - Men - fisken trives tydeligvis. Vi har selv erfart sprett og liv, så vannet i seg selv er rent nok. Ellers er det gledelig å se at kulverten til dels er åpnet, noe som kommer Hølaløkka til gode.

 3. Ridderturneringen i Alnaparken i august

  Ridderturnering

  ALV deltok som hjelpere da Furuset Allidrett hadde dette arrangementet. Fem hundre småskolebarn deltok. Flott tiltak. Vårt bidrag var en spørrelek om fugler og innsekter. Det var mange flinke unger, men få som visste hva elva heter. Det må det jo gjøre noe med!

 4. Nå er den her - BOKA OM ALNA (Loelva)

  Boka om Alna

  ved Karsten Sølve Nilsen (bl.a. styremedlem i ALV). Forlaget skriver i sin presentasjon: Som industrielv er nok Alna kommet litt i skyggen av Akerselva, men Kværner, en av Norges største industrisbedrifter, og flere andre oppsto med vannkraft fra Alna. Forfatteren gir en levende beskrivelse av den allsidige virksomheten langs elva opp igjennom tidene. Prisen for den fine boken med kart og ca. 200 bilder! er kr. 298,oo - Kjøpes den gjennom oss, får vi en god (og kjærkommen) fortjeneste. Vi har den til salg på Lysvandringa 15/9 og i andre sammenheng, herunder et møte i månedsskiftet oktober/ november. Da vil Karsten vise bilder og presentere boka nærmere.

 5. LYSVANDRINGEN 2005

  Lysvandring

  Torsdag 15. september kl 1900 - 2230. Programmet blir dessverre ikke klart til denne sendingen. Men dersom alt går som det skal, vil dere få det før vandringen skjer! - Merk at "et foreløpig" program stod i den nye avisen ØSTNYTT den 24. august, og kommer i Groruddalen og andre media eter hvert - i forhold til den økonomi vi har. - Vandringen starter på Ammerud, og går i år helt ned til Kværnerbyen / Svartdalen, med en oppfordring til evt. å "VELGE SIN BIT AV ELVA". Vi mener denne 3. vandringen blir den beste til nå - men at noen av oss stiller også spørsmål om det blir den siste? Årsaken er at dersom vi ikke får etablert en egen komite, blir det for mye Lysvandringsarbeid for styret i forhold til andre aktuelle saker. Vi vil ta dette opp på møtet nevnt under punkt 4. - PS - Kan noen hjelpe oss med utsetting av boksfakler langs ruta? - Ring oss i så fall - 90 75 74 35. På forhånd takk!!! -
Vennlig hilsen Styret - v/Karin Gulichsen