broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Nils Hansens vei 18-20, Bryn
Reguleringsforslag

Publisert  19.06.04
Sist endret  19.06.04
 
Ved Bryn stasjon planlegges nå nybygg på eiendommene Nils Hansens vei 18-20.Denne bygningen, den første vi passerer langs Alna forbi Bryn stasjon, skal bygges på og bli 8 etasjer høy.På andre siden av Store Ringvei ligger bygget til gamle Bryn Teglverk, som ble oppført mellom 1890 og 1900. Dette vil nå bli delvis revet, men deler av fasadene vil bli beholdt og innarbeidet i den nye bebyggelsen. Her vil det også oppføres bygg i 8 etasjer.

Det beste ved forslaget er at det blir satt av et 30 meter bred belte langs Alna til friområde og turvei. Dette er en strekning preget av biltrafikk og parkeringsplasser i dag.

Du kan lese hele reguleringsforslaget her