PBE's reguleringskart for områder rundt Alna
Klikk på tall i menyen for å se kart med tilhørende reguleringsplaner.

Under er direkte lenker til en del saker, men listen vil ikke til enhver tid være oppdatert. Foreløpig er det bare selv Alna som dekkes av denne siden, men etterhvert vil sidebekkene komme til.

NB! Disse kartene er ikke fullgod erstatning for å gå inn på "tradisjonelt" saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.
Det er bare plansaker som er med. Forespørsler blir ikke registrert før de eventuelt blir plansaker.

Huken
Lillomarka idrettspark
Grorud idrettspark
Grorud stasjonsområde
Brubakkveien 16
Sykkelvei Veitvet Grorud

Terminalsaken

Breivollbyen
Breivollveien 25
Smalvollveien 24
Smalvollveien 32-34
Smalvollveien 64
Bryn kollektivknutepunkt
Brynsengfaret 8-12
Brynsengfaret 6
Etterstadgata 2 - 4
Fjernvarme - Terminalveien - Vollaveien
Turvei parsell E2 - Fagerlia Svartdalen
Enebakkveien 69