broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Ny turvei!
Publisert  10.08.07
Sist endret  10.08.07
 
Friluftsetaten jobber med en flott ny turvei mellom Veitvet idrettsplass og Hølaløkka. Det har ennå ikke vært noen offisiell åpning, og det gjenstår litt finpuss, men veien er fin allerede den. Vi har prøvegått litt.

Fra vårt synspunkt er det to ting som er flott med denne bekken:
For det første gjør den for turveiene i dalen det T-bane ringen har gjort for Oslo Sporveier. Sammen med turveien i Alna-parken knytter den sammen eksisterede (og planlagte) turveier på en måte som gjør at vi får langt fler nye turmuligheter enn den lille veistumpen skulle tilsi. Du kan f.eks. gå fra Hølaløkka gjennom Alnaparken, opp Nedre Kaldbakkvei, og tilbake på den nye veien. Det blir en ringvei for fotgjengere som du kan komme til eller forlate på en lang rekke steder. En god tur skal jo ikke bare gå fram og tilbake igjen, men fram og tilbake en annen vei. Og nå har vi muligheten.

For det andre ser vi jo dessverre alt for lite til de mange bekkene som bringer vann til Alna. Denne turveien fører deg til mange av disse bekkene. Bekker mange i Groruddalene knapt vet om. Vi skal komme nærmere tilbake til det underveis.

Rett ovenfor idrettsanlegget på Veitvet tar turveien av fra Veitvetveien.

Turvei Veitvet-Hølaløkka


Litt nede i bakken vokser en ny barnehage fram.

Turvei Veitvet-Hølaløkka


Vi krysser en gren av Veitvetbekken, som går i rør under veien. Bortsett fra en flott foss oppe ved Rådyrveien er det bare her denne bekken renner åpent.

Turvei Veitvet-Hølaløkka


Straks etter kommer vi til en bru over selve Veitvetbekken.

Turvei Veitvet-Hølaløkka


Her nede ved bekken er det rene urskogen.

Turvei Veitvet-Hølaløkka


Så kommer vi ut av skogen, og en sidevei går opp til venstre. Hvis du tar denne kan du gå langs Veitvetbekken videre opp mot Kolås og Hestejordene. Turveien dit er ennå ikke ferdig, den kommer antagelig som en del av Groruddalssatsningen. Men du kommer frem, selv om du må gå litt omveier på Rødtvet for å komme forbi T-banen og Trondheimsveien.

(Du kan lese om Kolås og Hestejordene på sidene til Lillomarkas venner.)
Turvei Veitvet-Hølaløkka


Mer på neste side